Afscheid Gerda Geurtsen, grondlegger van de Uitdaging

, 29 november 2018

Woensdag 28 november 2018 heeft Gerda Geurtsen bij De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) afscheid genomen als directeur van de Nederlandse Uitdaging. Gerda Geurtsen heeft als sociaal pionier in 1999 de eerste Uitdaging opgericht in Arnhem en wist de Uitdaging uit te bouwen tot een groot netwerk van 67 ‘social matchmakers’ in heel Nederland.

De Coöperatie Nederlandse Uitdaging U.A. is een landelijk kenniscentrum dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert en waar alle lokale Uitdagingen bij zijn aangesloten. Een lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat bemiddelt in menskracht, materiaal en middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon- en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en zij brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar. Daarmee wordt de sociale cohesie versterkt, maatschappelijke vitaliteit in een wijk, dorp of stad bevorderd en invulling gegeven aan sociale duurzaamheid.

Gerda Geurtsen heeft op 26 april een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen, ze is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, voor al het werk dat ze afgelopen jaren zo succesvol in heel Nederland heeft gerealiseerd. Ze heeft daarmee op grote schaal bijgedragen aan actief burgerschap van bedrijven in Nederland en het leveren van kennis, expertise en inzichten door deze bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de samenleving.

De nieuwe directie bestaat uit Inge Voorhout, manager Utrechtse Uitdaging en Monique Beernink, manager Enschedese Uitdaging. Beiden zijn al een aantal jaren actief als intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen. Bovendien hebben gisteren ook twee bestuursleden van de Nederlandse Uitdaging afscheid genomen, Adelheid Ponsioen, voorzitter (Ponsioen Consultancy) en Maarten Edixhoven (Aegon). Zij worden opgevolgd door Marjolein ten Hoonte, voorzitter (Randstad Groep Nederland) en Selma Özkan (KDV Kindernet).