Guarda

“Een journalistiek artikel begint met een goede voorbereiding. De juiste vragen stellen én luisteren tijdens een interview.
Het schrijven van het artikel: korte heldere zinnen, een logische opbouw, gemakkelijk leesbaar.