Lansingerlanders pakken de Uitdaging aan

30 juli 2016

Lansingerland – Een groot aantal belangstellenden kwam donderdagavond 9 juni naar het gemeentehuis om daar getuige te zijn van de start van de Lansingerlandse Uitdaging. Maar niet alleen getuige, ook deelnemer te zijn, want er werden die avond tientallen deals gesloten tussen verschillende partijen.

De Lansingerlandse Uitdaging is een nieuw ondernemersinitiatief dat het lokale bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en scholen verbindt om de samenleving te versterken. Verbindingen leggen en samenwerkingsverbanden tussen partijen smeden, die Lansingerland sterk, innovatief en bruisend helpen houden, nu en in de toekomst.

Idee

Initiatiefneemster Birgit Snelleman vertelt meer over dit netwerk van ondernemers. “Met de Lansingerlandse Uitdaging willen we bedrijven en ondernemers stimuleren om maatschappelijke betrokkenheid te laten zien en daarmee verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Op deze manier willen we maatschappelijke organisaties faciliteren, waardoor ze meer kunnen bereiken en de leefbaarheid in Lansingerland nog verder verbetert. Dit maken we concreet met de aanpak; door vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht bij elkaar te brengen. Bij menskracht kun je bijvoorbeeld denken aan inzet van handjes, creativiteit, kennis of kunde. De vraag kan afkomstig zijn van sport-verenigingen, buurthuizen, scholen en stichtingen, die op het maatschappelijke vlak actief zijn. Bedrijven kunnen op allerlei manieren helpen, zoals door het geven van workshops, helpen met de administratie of het beschikbaar stellen van ruimte en zeker ook het leveren en aanbieden van materialen.”

Bekijk hier het gehele artikel

Bron: De Heraut