Nieuwsbrief: Nederland een beetje mooier maken – De Uitdaging als verbinder!

, 09 maart 2018

Hieronder een mooi voorbeeld van samenwerken met bestaande landelijke en lokale initiatieven en  . . wat het kan betekenen voor mensen!

De (lokale) Uitdagingen bestaan uit ondernemersnetwerken, die op lokaal niveau de leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie verbeteren door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, leveren het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en andere instellingen een bijdrage aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug.   GEWOON DOEN!!

Krachten bundelen en wensen vervullen
Op Nationale Ouderendag (6 oktober 2017) gingen duizenden wensen van ouderen in vervulling. Dit is voor een groot deel mogelijk gemaakt door comités die deze dag lokaal organiseerden. Afgelopen jaar is de Nederlandse Uitdaging in samenwerking met de Nationale Ouderendag via vijf Lokale Uitdagingen aan de slag gegaan met Nationale Ouderendag. Uitdaging Winterswijk, Assen, Hoogeveen, Pijnacker-Nootdorp en Berkelland gingen voortvarend aan de slag en met groot succes! In totaal waren ze verantwoordelijk voor de vervulling van ruim 100 wensen en ze gaven de dag gemiddeld een 8. Een zeer succesvolle samenwerking dus!

Lees hier de Nieuwsbrief januari 2018