Raalte krijgt Raalter uitdaging

03 maart 2017

RAALTE Raalte krijgt een zogeheten Raalter Uitdaging. Het doel is maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te kanaliseren om zo een beter woon- en leefkwaliteit te scheppen voor mensen in een kwetsbare positie. De start is in januari. De Uitdaging is een landelijke formule die inmiddels in 52 Nederlandse gemeenten wordt gehanteerd.

„Het gaat erom contacten te bewerkstelligen tussen mensen uit het bedrijfsleven, van lokale overheden en maatschappelijke instellingen. Verzoeken van maatschappelijke organisaties worden geïnventariseerd door de Uitdaging. Daarbij kan het gaan om behoeften aan mensen en kennis, middelen of materialen. De aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan een zogeheten matchgroep. Dat is een netwerk waarin zowel ervaren ondernemers (als directeuren) als jonge, enthousiaste mensen (zogeheten Jonge Honden) uit het bedrijfsleven zitten. Die beoordelen de aanvragen en als die worden goedgekeurd, wordt gezocht naar een bedrijf dat invulling kan geven aan het gevraagde. Omgekeerd blijkt dat er regelmatig ook aanbod komt van bedrijven die hun lokale, maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven. Die worden dan gekoppeld aan een relevante organisatie.’’

Lees hier het gehele artikel