Helder Onderwijs

Helder Onderwijs is een ‘automatisch digitaal’ advies- en administratiebureau voor onderwijsorganisatie. En hoewel we ‘automatisch digitaal’ zijn, werken we vooral met mensen in verbondenheid met onze klanten. We zorgen ervoor dat onze klanten hun administratie juist, tijdig en volledig hebben op elk moment in het jaar. Met die actuele gegevens kan een schooldirecteur met inzicht sturen op de personele bezetting, op het gebruik van de gebouwen, op de kosten en de opbrengsten. Administratie is eigenlijk een bijzaak voor een school en wij nemen die belangrijke bijzaak graag over zodat de school zich volledig kan richten op het organiseren van excellent onderwijs.

Helder Onderwijs is in september 2015 doorgestart vanuit het voormalige OSG en Metrium en wij werken voor ruim 1.000 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Wij streven naar een cultuur waarin relatiegerichtheid, prestatiemotivatie en zelfactualisatie belangrijke thema’s zijn. Dat uit zich in onze manier van werken: samenwerken, complementair aan elkaar zijn, ondernemend, atypisch durven acteren, zelfbewust zijn en bewust handelen.

Bekijk website