Matches

In opdracht van Stichting Rijnstad Arnhem bedacht Gerda Geurtsen een manier om een brug te slaan tussen mensen in een kwetsbare maatschappelijke situatie en het bedrijfsleven. De Uitdaging is uitgegroeid tot een slagvaardig ondernemersnetwerk bestaande uit mensen uit het bedrijfsleven (‘Oude Rotten’ en ‘Jonge Honden’), die andere mensen uit het bedrijfsleven mobiliseert en in contact brengt met vragen van maatschappelijke organisaties.

Op initiatief van de gemeente Arnhem ging, in overleg met het sociaal werk in de stad, de eerste Uitdaging in 1999 van start: de Arnhemse Uitdaging. Die groeide in tien jaar tijd uit tot een netwerk waar circa 500 mensen uit het bedrijfsleven en 450 mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties deel van uit maakten. Met als resultaat dat er jaarlijks op vragen vanuit matschappelijke organisaties 450 matches met het bedrijfsleven ontstonden, goed voor €500.000 euro aan maatschappelijke waarde.

Resultaat 2014: Met 25 Lokale Uitdagingen zijn we in staat geweest om 2.800 matches (verbinding tussen een bedrijf en een maatschappelijke organisatie) te maken met een waarde van 2.600.000 euro. Dit terwijl er 8 van de 25 Uitdagingen pas opgericht zijn in de tweede helft van 2014.

Wij verwachten eind 2015, met 45 Lokale Uitdagingen, het resultaat te kunnen verdubbelen. Wij zijn er van overtuigd dat alle bedrijven en alle ondernemers in Nederland een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van onze samenleving. Door samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid lokaal te organiseren kan dit.

Resultaat 2015: Met 42 Lokale Uitdagingen zijn we in staat geweest om 4.000 matches (verbinding tussen een bedrijf en een maatschappelijke organisatie) te maken met een waarde van 4.000.000 euro. Dit terwijl er 9 van de 42 Uitdagingen pas opgericht zijn in de tweede helft van 2015. Wij gaan uit van 55 Lokale Uitdagingen eind 2016 met daarbij de verwachting dat er meer dan 5.000 matches gemaakt worden in 2016 en . . . . met een opbrengst van meer dan 5.000.000 euro. “De Uitdaging als DE maatschappelijke verbinder, met ELKAAR maken we de wereld mooier en steviger.

Resultaat 2016: Met 56 Lokale Uitdagingen (waarvan 5 gestart eind 2016) hebben we 6500 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van 5.6 miljoen, prachtige verbindingen die lokaal de wereld mooier maakt en de sociale cohesie verstevigd.