Over de Uitdaging

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.

De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Geschiedenis:

Vanuit diverse gemeenten kwamen verzoeken binnen om een Uitdaging op te zetten, door het Oranje Fonds groeiprogramma werd dit mogelijk. Gerda Geurtsen is met het concept van De Uitdaging door het Oranjefonds Groeiprogramma geselecteerd als sociaal pionier voor de periode 2012 – 2015.

De Uitdaging is een praktische organisatie die mensen uit het bedrijfsleven mobiliseert en in contact brengt met vragen van maatschappelijke organisaties. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, draagt het bedrijfsleven bij aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die tussen de wielen komen in onze maatschappij een steuntje in de rug.

Gerda Geurtsen (1952) is de bedenker en initiatiefnemer van De Uitdaging. Op verzoek van de gemeente Arnhem en het sociaal werk in de stad (Stichting Rijnstad), ging zij in 1999 van start met de Arnhemse Uitdaging. Als sociaal cultureel werker met een bedrijfskundige opleiding bestrijdt zij de tweedeling in de maatschappij door de verbinding te leggen tussen mensen in het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties die mensen vertegenwoordigen die om uiteenlopende redenen niet goed kunnen meekomen.

De Arnhemse Uitdaging groeide in tien jaar tijd uit tot een netwerk waar circa vijfhonderd (!) mensen uit het bedrijfsleven en 450 mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties deel van uit maakten. Met als resultaat dat er jaarlijks op vragen vanuit maatschappelijke organisaties 450 matches met het bedrijfsleven ontstaan, goed voor circa 450.000 euro aan maatschappelijke waarde.