Bestuurlijke informatie

Op deze pagina vindt u de profielschets bestuur, bestuursreglement, statuten en jaarrekening van 2014 van de coöperatie Nederlandse Uitdaging, deze is opgericht op 14 februari 2014.

Profielschets bestuur

Bestuursreglement

Financieel reglement

Statuten

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

 

Aansluiting Lokale Uitdagingen bij de Nederlandse Uitdaging:

Aansluitingsovereenkomst

 

Lokale Uitdagingen:

Om een beeld te krijgen hoe de financiële situatie bij een lokale Uitdaging is vormgegeven, voegen wij een begroting en een financieel jaarverslag toe. De begrotingen van de lokale Uitdagingen lopen op detailniveau uiteen, in Zutphen o.a. is een betaalde kantoorlocatie i.v.m. 4 werkervaringsplaatsen. Ook is er verschil in het aantal uren voor de manager, dit is afhankelijk van de grootte van betreffende gemeente (of meerderen gemeenten in een Uitdaging).

Begroting Zutphense Uitdaging

Financieel jaarverslag Doetinchemse Uitdaging