Werkwijze

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar. Wilt u ook in uw gemeente een bedrijvennetwerk dat aan de slag gaat om verbindingen te leggen tussen bedrijven, lokale overheid, maatschappelijke organisaties en scholen?

De Uitdaging biedt u een werkvorm aan “die werkt”!

Werk in uitvoering: De Nederlandse Uitdaging (NU) vervult als coöperatie de rol van overkoepelende organisatie van alle Lokale Uitdagingen in Nederland, deze NU is een faciliterende, coördinerende en inspirerende organisatie.

Taken van de Nederlandse Uitdaging:

  1. De NU organiseert managersbijeenkomsten om deskundigheid en kennis te delen (collegiale ontmoetingen).
  2. De NU heeft een (externe) ambassadeursgroep die LU’s inspireren en ondersteunen;
  3. De NU faciliteert bijvoorbeeld door landelijke bedrijven uit te dagen zich lokaal in te zetten en mogelijk ondersteuning te geven aan managers van de Lokale Uitdagingen.
  4. De NU heeft de opdracht om, in samenspraak met de LU’s, de Uitdaging in zoveel mogelijk gemeenten te implementeren.